Cây Ăn Trái

Giống cây ăn trái viện Eakmat.

Cung cấp các giống cây ăn trái trên thị trường DakLak. Với chất lượng và năng xuất đạt hiệu quả cao được mọi người ưu chuộng trên thị trường hiện nay.

Giống cây ăn trái viện Eakmat Tây Nguyên

Các giống cây ăn trái chọn chuẩn và các giống nhập khẩu từ nước ngoài. Đảm bảo uy tín và chất lượng 100% cho bà con nông dân.
Mua cây gọi ngay: 0966 251 786