Điều

Cung cấp các giống điều cao sản trái trùm với năng suất và chất lượng tốt. Uy tín và giá cả hợp lý nhất cho bà con nông dân trên thị trường Tây Nguyên.

Giống điều đạt hiệu quả kinh tế cao trong nền Nông Nghiệp, nhanh thu hoạch. Là một giống cây trồng ít bệnh phù hợp với khí hậu tại Tây Nguyên.

Thông tin về giống điều Cao Sản viện Eakmat.

Giống có nhiều ưu điểm vượt trội. Năng suất cao, tỷ lệ đậu trái cao, ít sâu bệnh.

Đặc điểm Điều Cao Sản viện Eakmat Tây Nguyên.

Lá non màu xanh nhạt, phiến lá lớn hình bầu dục, quả non màu xanh, khi chín có màu vàng. Hạt non màu xanh, hạt chín màu xám trắng. Ra hoa hàng năm, tỷ lệ đậu trái cao.

Khu vực xuất xứ giống Điều ghép Cao Sản.

Đây là giống điều được Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Việt Nam. Sưu tập trong chương trình hỗ trợ sản xuất và phát triển điều cho công ty ở Campuchia từ năm 2001 đến 2023.

Mua cây gọi ngay: 0966 251 786