Mắc Ca

Viện cây giống eakmat cung cấp các giống cây Mắc Ca đầu dòng mới với giá thành rẻ đem lại kinh tế cao. Đảm bảo về mặt chất lượng và uy tín dành cho bà con nông dân trong ngành Nông Nghiệp.

Giống cây Mắc Ca của Eakmat Tây Nguyên.

Mô tả cây Mác Ca: là một giống trồng rất tốt trên thổ nhưỡng Bazan và khí hậu Tây Nguyên. Khả năng chống chịu được gió bão rất tốt.
Tán thấp và cân đối các nhánh với nhau của giống Mắc Ca tương đối nhỏ và có độ dẻo cao.
Mắc ca có hạt tương đối to, cân nặng trung bình thường 7,5 gram/hạt. Trọng lượng nhân chiếm 2,7g.

Năng suất của giống cây Mác Ca:

Tính khi cây được 10 năm tuổi thì mỗi cây cho thu hoạch 26kg/cây/năm.
Năng suất khi được khảo nghiệm tại Tây Nguyên, mắc ca OC năm thứ 7 đạt: 8 -12kg/năm.

Mua cây gọi ngay: 0966 251 786